SEBASTIAN

Sebastian Bocian

Architekt Prowadzący
Architekt z doświadczeniem prowadzenia projektów o zróżnicowanej funkcji, skomplikowanej technologii, rozbudowanych procedurach formalno-prawnych i wieloetapowej realizacji, takich jak: obiekty użyteczności publicznej np. biurowe, sale koncertowe; obiekty edukacyjno-badawcze np. uczelnie wyższe, laboratoria; obiekty muzealne; obiekty objęte ochroną konserwatorską; obiekty infrastrukturalne i wojskowe np. dworce kolejowe, hale magazynowo-remontowe, zajezdnia tramwajowa.