210_GWŻ_2

Gmina Wyznaniowa Żydowska

Inwestor: Linat Orchim Sp. z o.o.
Lokalizacja: Łódź, ul. Pomorska 18
Powierzchnia netto: 3246 m2
Skład zespołu: Maciej Taczalski, Karolina Taczalska, Paulina Jaklewicz, Bartosz Kaciupski, Marta Szafnicka, Alyona Shpakova

Projektowany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Pomorskiej 18 w Łodzi. Teren w całości objęty jest obszarowym wpisem do gminnej ewidencji zabytków pod nazwą Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta 1843 – osada rękodzielnicza. Hotel z synagogą zlokalizowany będzie na tyłach nieruchomości, za wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego pałacem Karola Gerbhardta.

Projekt przewiduje realizację trzygwiazdkowego hotelu z Centrum Edukacji Żydowskiej oraz restauracją serwującą koszerną kuchnię. W budynku hotelowym zaprojektowano 65 pokoi dla łącznie 128 osób. Do hotelu przylegać będzie synagoga na ok. 120 osób, która będzie pierwszym tego typu obiektem wybudowanym w Polsce po II wojnie.

Obiekt zaprojektowano tak, aby spełniał wymogi religii judaistycznej. Praktykujący Żydzi w szabat (czyli od piątkowego zmierzchu do sobotniego wieczora ) nie mogą wykonywać żadnych prac, w tym włączać prądu. Wobec tego zaprojektowano szabatowe rozwiązania, np. automatyczne drzwi wejściowe w szabat będą otwarte cały dzień, oświetlenie będzie włączone na stałe, w pokojach przewidziano oświetlenie szabatowe – w szabat włączone ciągle, zapewniające półmrok. Winda szabatowa będzie mieć zapewnioną automatyczną pracą – w sobotę zatrzyma się na każdym piętrze.

W restauracji serwowana będzie kuchnia koszerna, wobec czego zaprojektowano kuchnię z podziałem na mięsną i mleczną. 

Parter projektowanego budynku hotelu wykończono czerwonym piaskowcem Delhi Red, który korespondować będzie z pałacem zlokalizowanym we frontowej części działki. Na osi głównej bramy wjazdowej w głębi działki zaprojektowano synagogę, której elewacja zostanie wyodrębniona poprzez zastosowanie innego sposobu obróbki kamienia. Wyższa część budynku mieszcząca pokoje hotelowe urywa się z linią zabudowań pałacu, dzięki czemu hotel nie dominuje zabytkowej zabudowy i nie będzie widoczny z ulicy.

W zakres inwestycji wchodzi również uporządkowanie terenu za pałacem: wymiana nawierzchni utwardzonych, zagospodarowanie małej architektury i terenów zielonych oraz oświetlenie terenu. Dodatkowo na terenie zostanie zapewnione również miejsce do ładowania samochodów elektrycznych. Obiekt będzie dostosowany dla potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

210_GWŻ