Karolina

Karolina Taczalska

Współwłaścicielka | Architektka
Współzałożycielka pracowni architektonicznej Design Lab Group, z wykształcenia architektka, z zamiłowania konserwatorka zabytków architektury (zwłaszcza łódzkiej). Wiceprezeska łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Wykładowca uniwersytecki w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi.
Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej oraz Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Posiada doświadczenie zawodowe związane z szeregiem projektów zarówno z zakresu konserwacji i restauracji zabytków, jak i budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Specjalizuje się w projektach o tematyce konserwatorskiej. Realizowała projekty dla podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Doradza również dla biznesu w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym.
Interesuje się tematyką rewitalizacji miast oraz zarządzania dziedzictwem architektoniczno-kulturowym.