KNGSNGN_02_3
KNGSNGN_03_5 (1)

Projekt budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kungsängen

Inwestor: AB Upplands-Brohus
Lokalizacja: Kokillbacken, Kungsängens Kyrkby, Szwecja
Powierzchnia netto: 8 500 m2
Skład zespołu: Maciej Taczalski, Karolina Taczalska, Mateusz Cyganek, Bogusław Sierzchała, Jagoda Antos, Jan Podleśny, Szymon Gałecki, Katarzyna Dominiak, Natalia Zięba
Architektura zaprojektowanych przez nasz zespół budynków w Kungsängen jest charakterystyczna dla krajów skandynawskich. Obiekt jest realizowany w technologii prefabrykowanej, elewacje będą wykończone w cegle.
Szczególną uwagę zwróciliśmy na zaprojektowanie pomiędzy budynkami przestrzeni wspólnych, które służyć mają integracji mieszkańców. Dodatkowym atutem inwestycji jest widok na malownicze jezioro Melar.
KNGSNGN_01_2