Marta B

Marta Brycht

Arkitekt
Hon tog examen i Arkitektur och Stadsplanering på Tekniska Universitet i Łódź år 2020.
Hon fick erfarenhet under studentutbyte i Portugal, samt av att arbeta på arkitektkontor i Łódź och Rom.
Inom arkitektur strävar hon efter att anpassa utrymmen till människors behov så mycket som möjligt och att sammanfatta dem i en estetisk helhet. På fritiden älskar hon resor och god mat.