Projekt przebudowy i nadbudowy kamienicy będącej siedzibą Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Gdańskiej 43
MS2

Muzeum Sztuki w Łodzi


Projekt przebudowy i nadbudowy kamienicy będącej siedzibą Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Gdańskiej 43

Inwestor: Muzeum Sztuki w Łodzi.
Lokalizacja: Łódź, ul. Gdańska 43
Powierzchnia netto: 1 430 m2

Realizacja: 2012-2019
Skład zespołu: Maciej Taczalski, Karolina Taczalska, Marek Solnica

 

Dwupiętrowa kamienica przy ul. Gdańskiej, będąca obecnie siedzibą Muzeum Sztuki w Łodzi, powstała ok. 1880 r. wg projektu Ignacego Markiewicza. Objęta jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do ewidencji zabytków.

Głównym założeniem projektu było wytworzenie czytelnej i reprezentacyjnej strefy wejścia do kompleksu budynków Muzeum Sztuki, w tym przede wszystkim dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wprowadzenie nowych funkcji dostępnych dla odwiedzających.

Na parterze wytworzony został bufor pomiędzy ul. Gdańską a wnętrzem poprzez wprowadzenie podcienia na całej szerokości elewacji. W podcieniu zamontowana na całej szerokości szklana ściana tworzy powiązanie urbanistyczno-przestrzenne wnętrza Muzeum z ulicą i podwórzem – przechodzień ma wgląd do zabytkowego patia między budynkami, gdzie odbywać się będą happeningi, wystawy i imprezy towarzyszące ekspozycjom.

Przebudowa kamienicy ze względu na wprowadzenie zróżnicowanych funkcji, ochronę zbiorów i wysokie wymagania ochrony pożarowej objęła swoim zakresem usunięcie praktycznie wszystkich elementów wewnętrznych budynku – łącznie ze stropami, ścianami działowymi i wszystkimi instalacjami. Pozostały jedynie ściany zewnętrzne, na których zachował się wystrój architektoniczny.

Projekt powstał we współpracy z PUiA Marek Solnica.

 

MS7
MS1
MS4

Bibliotekę z antresolą umieszczono w szklanej nadbudowie, która od strony podwórza stanowi tło dla zabytkowego pałacu Poznańskiego, a od strony ul. Gdańskiej nawiązuje wysokością do sąsiedniej kamienicy. Z biblioteki zrealizowano wyjścia na taras, z którego można podziwiać pałac Maurycego Poznańskiego i zjawiskowe zachody słońca, odbijające się w szklanej nadbudowie.

MS11
MS8