PMH-2-3

Polski Szpital Modułowy

Inwestor: Polski Klaster Eksporterów Budownictwa
Wariant 1 (szpital modułowy duży):
Powierzchnia netto szpitala: 1858 m2
Powierzchnia netto budynku mieszkalnego dla kadry medycznej: 1020 m2
Ilość modułów: 54
Ilość łóżek: 51 łóżek szpitalnych, 4 łóżka w ambulatorium
Wariant 2 (szpital modułowy mały):
Powierzchnia netto szpitala: 827 m2
Powierzchnia netto budynku mieszkalnego dla kadry medycznej: 681 m2
Ilość modułów: 16
Ilość łóżek: 28 łóżek szpitalnych
Skład zespołu: Maciej Taczalski, Karolina Taczalska, Bartosz Kaciupski, Marta Pankiewicz, Maria Michnowska, Jarosław Gzik
IDEA: Polski Szpital Modułowy to alternatywa dla tradycyjnych budynków w dziedzinie inwestycji dla służby zdrowia. Nadrzędną zasadą jest skrócenie i maksymalne uproszczenie procesu inwestycyjnego.
Szpital jest adaptowalny do lokalnych uwarunkowań związanych z zapotrzebowaniem na opiekę medyczną (profil działalności, wielkość). Przy braku infrastruktury, braku zaopatrzenia w media lub braku ciągłości dostaw mediów może działać jako samodzielna i samowystarczalna jednostka.
FORMA: Krzyż grecki jest rozpoznawalnym symbolem dla profesji medycznej. W swoim powołaniu wyraża opiekę, troskę o utrzymanie życia, promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dobrego samopoczucia. Uniwersalna i ponadnarodowa symbolika wskazuje na funkcję obiektu -niesienia pomocy medycznej.
Rzut budynku na planie krzyża pozwala na powiązanie modułów prostym systemem komunikacyjnym skupionym wokół otwartego dziedzińca będącego enklawą zieleni. Zapewnia łatwy dostęp do oddziałów,  a także do przestrzeni o funkcjach międzyoddziałowych.
PSM jest wykonany z prefabrykowanych i wyposażonych fabrycznie modułów w wielu konfiguracjach, co pozwala na szybkie zaprojektowanie, produkcję i montaż kompletnej jednostki.
Możliwość konfiguracjiszpitala oparta jest o budowę całych skrzydeł szpitalnych. Każde skrzydło składa się z modułów. System powiązań modułowych pozwala na stworzenie indywidualnego programu szpitala.
PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA: Szpital składa się z podstawowej gamy usług i jednostek funkcjonalnych. Należą do nich funkcje lecznicze, (diagnostyczne, laboratoryjne, obrazowanie), funkcje ratunkowe oraz funkcje dodatkowe do których zalicza się usługi żywności, sprzątania, funkcje pielęgnacyjne.
Bazowy szpital składa się z następujących oddziałów: oddział ogólny, oddział ginekologiczno-położniczy, blok operacyjny, oddział intensywnej terapii, ambulatorium.
Szpital został zaprojektowany w dwóch wariantach wielkościowych.
PMH-2-1
PMH-2-2
PMH-2-4