IMG_1266
IMG_1697

Remont i przebudowa Odziału Stacji Radegast Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Inwestor: Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Lokalizacja: Łódź, ul. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12
Realizacja: 2018-2019
Skład zespołu:  Karolina Taczalska, Maciej Taczalski, Mateusz Cyganek, Katarzyna Komoń, Wojciech Stępień, Maria Michnowska
Głównym założeniem zrealizowanego przez nas w 2018 roku projektu było dostosowanie wpisanego do ewidencji zabytków obiektu do nowych potrzeb wystawienniczych i administracyjnych. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony został gruntowny remont budynku administracyjno-wystawienniczego Muzeum Martyrologii Żydów – Radegast wraz z dociepleniem dachu oraz pomnika „Tunel Deportowanych”. Zainstalowano ogrzewanie budynku oraz wymieniono instalacje.
Prace związane z zagospodarowaniem terenu miały na celu poprawę stanu istniejącego oraz przystosowanie infrastruktury do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wybudowana została pochylnia umożliwiająca dostęp do obiektu Hallu Miast od strony północnozachodniej, a także ścieżka betonowa prowadząca do budynku stacji. Detale wykończeniowe oraz elementy małej architektury, w tym makieta całego kompleksu dla osób niewidomych, zostały zaprojektowane w surowej, ascetycznej stylistyce nawiązującej do obiektów Pomnika Zagłady Litzmannstadt Getto. Podkreślają to zastosowane materiały, takie jak beton, cegła rozbiórkowa czy skorodowane profile stalowe.
Stacja Radegast („Marysin”) powstała w 1925 r. podczas realizacji połączenia kolejowego między Widzewem a Zgierzem. Rok później wybudowano dwa wiadukty i położono tory. Początkowo stacja pełniła funkcję mijanki towarowej rozciągającej się między obecnymi ul. Strykowską i ul. Stalową. Budynek stacji został ukończony w 1930 r.
IMG_5754
IMG_5784-HDR
W czasie II wojny światowej stacja została włączona do łódzkiego getta (1 lipca 1940 r.) pod nazwą Stacja Przeładunkowa Getta na Radogoszczu (Verladebanhof Getto-Radegast). W okresie okupacji stacja stanowiła punkt przeładunkowy transportów żywności, opału, surowców dla ludności i zakładów pracy getta oraz wyrobów wytwarzanych w getcie. Stacja Radegast pełniła funkcję Umschlagtplatzu łodzkiego getta.
IMG_5786-HDR
W 2005 roku przekształcono obiekt w zespół memoriałowy, stanowiący miejsce pamięci po ofiarach łódzkiego getta. Został on rozbudowany o Pomnik Zagłady Litzmannstadt Getto, zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego DiM’84 Dom i Miasto Sp. z o.o. Kompleks szybko stał się jedną z najchętniej odwiedzanych przez turystów placówek w Łodzi.
IMG_1677
IMG_1295
IMG_1391
IMG_1653
IMG_1707
IMG_1388
IMG_5790-HDR