ŁDK 0
ŁDK7

Łódzki Dom Kultury

Nazwa: Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem
Inwestor: Łódzki Dom Kultury
Powierzchnia: 7982 m2
Realizacja: 2019
Skład zespołu: Karolina Taczalska, Maciej Taczalski, Bartosz Kaciupski, Katarzyna Komoń, Joanna Miecznikowska, Wojciech Stępień, Justyna Kaźmierczak, Mateusz Lasota
Łódzki Dom Kultury jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów architektury modernistycznej Łodzi. Budynek objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do ewidencji zabytków powstał na podstawie projektu Wiesława Lisowskiego – była to praca wyłoniona w konkursie na Dom-Pomnik im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w 1933 r. Według projektu budynek miał wypełniać praktycznie całą przestrzeń działki pomiędzy ulicami: Projektowaną, Strzelecką (ob. Traugutta) i Sienkiewicza. Ze względu na presję opinii społecznej i konieczność szybkiego rozpoczęcia robót, budynek został skrócony o kilkanaście metrów oraz odwrócony.
Zaprojektowano elementy podkonstrukcji pod pnącza zlokalizowane od strony ul. Traugutta, które mają nawiązywać do niezrealizowanego projektu Lisowskiego – są to przezierne filary, pomiędzy którymi zlokalizowano murki granitowe z drewnianymi ławkami i zieleńce. Są one częścią utworzonego w ramach inwestycji ogólnodostępnego Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego. Pasaż prowadzi wzdłuż ulicy Traugutta, kontynuuje się na zachodnim tarasie, przechodzi przez przejazdy bramowe oraz wewnętrzne patio i kończy na Skwerze im. Związku Strzeleckiego „Strzelca” w bezpośredniej bliskości Dworca Łódź Fabryczna. Wcześniej niedostępne przejazdy bramowe i patio stanowią integralną część pasażu i mają być miejscem promowania kultury regionu łódzkiego.
 
ŁDK9
ŁDK 4
ŁDK11
W budynku wykonano kompleksowy remont elewacji wraz z izolacją fundamentów. Dach oraz elewacje wewnętrzne w patio zostały docieplone. Plastikowe okna wymieniono na drewniane, a stolarkę drzwiową odtworzono w pierwotnej formie na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych. Wymieniono również instalacje odgromową i oświetlenia zewnętrznego, rozbudowano monitoring.
Zaprojektowano ponad 200 lamp do oświetlenia elewacji, każda z możliwością odrębnego sterowania. Wielokolorowa iluminacja elewacji budynku pozwoli na realizację różnych scenariuszy świetlnych.
ŁDK 2
Zdegradowany taras zachodni został gruntownie przebudowany. Umieszczono tu dwustronne multimedialne ekrany świetlne, połączone z systemem „zapraszania” – czujka ruchu z głośnikiem umieszczonym przy wejściu na taras. Zrealizowane zostały elementy małej architektury, nowe nasadzenia w postaci zieleni niskiej i wysokiej – zaprojektowano gatunki roślin odporne na warunki miejskie. W części wschodniej przed wejściem do pasażu zaprojektowano ekrany do promocji aktualnych wydarzeń ŁDK.
Teren przystosowano do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową poprzez realizację podgrzewanej pochylni przy tarasie i platformy przed wejściem głównym.
ŁDK 3
ŁDK8
ŁDK5