20220825_mateuszc

Mateusz Cyganek

Dyrektor Działu Eksportu | Architekt
Absolwent Politechniki Łódzkiej (dyplom 2012 r.), studiował również na Instytucie Architektury w Dessau (2011 r.). Posiada różnorodne doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w Łodzi, Warszawie, Tunisie, Iwano-Frankiwsku, Sztokholmie, Goteborgu i Monachium, a także uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej b.o.

Od 2018 związany z firmą Design Lab Group początkowo na stanowisku architekta prowadzącego. W latach 2020-2022 dyrektor kreatywny. Od czerwca 2022 dyrektor działu eksportu.