Paulina

Paulina Jaklewicz

Dyrektor Działu Koncepcji | Architekt
Studia na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej ukończyła w 2017 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, biorąc udział przy projektach architektury mieszkaniowej wielorodzinnej oraz użyteczności publicznej. Laureatka konkursów studenckich, m.in. na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną historycznego centrum Sulejowa.
Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej b.o.