Paulina

Paulina Jaklewicz

Direktör för Avdelningen för Koncept | Arkitekt
Hon tog examen i Arkitektur och Stadsplanering år 2017 på Tekniska Universitetet i Łódź. Hon fick erfarenhet från arbete på arkitektkontor under studietiden där hon deltog i arkitekturprojekt för flerbostadshus och offentliga byggnader.
Hon har vunnit studenttävlingar, bland annat för Projekt av Arkitektur- och Stadsplaneringskonceptet för Sulejów historiska centrum.
Hon fick licens utfärdad av Polska Arkitekternas Nationella Kammaren (Izba Architektów Polskich) att utforma inom arkitekturområde utan begränsningar.