PP1
PP0

Piotrkowska Park

Inwestor: AQUARIUS sp. z o.o. sp. k.
Lokalizacja: Łódź, ul. Piotrkowska 250
Powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych: 54 100 m2
Powierzchnia całkowita kondygnacji podziemnej: 17 100 m2
Ilość mieszkań: 623
Ilość miejsc parkingowych: 501
Skład zespołu: Maciej Taczalski, Karolina Taczalska, Bartosz Kaciupski, Mateusz Cyganek, Marta Szafnicka, Paulina Jaklewicz

Projekt zajął II miejsce w konkursie na zespół zabudowy mieszkaniowej na terenie dawnych zakładów przemysłowych im. Marcusa Sielbersteina przy ul. Piotrkowskiej 250.
IDEA: Dominantą całego zespołu jest istniejący budynek dawnej przędzalni Marcusa Sielbersteina, wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Ponieważ relacja przestrzenna z przędzalnią jest kluczowym elementem założenia, w pracy konkursowej zaproponowano synergię funkcjonalną oraz przestrzenną. Główną ideą projektu jest wykorzystanie zalet wynikających z życia w centrum miasta przy jednoczesnym kontakcie z dużą ilością terenów zielonych. Od strony przestrzeni publicznej zespół budynków posiada charakter wielkomiejskiej zabudowy z wysokim usługowym parterem. Od strony dziedzińca przestrzeń ma charakter krajobrazowy – nawiązujący do tytułowego parku. Całość zespołu posiada jednolity język i formę architektoniczną, nawiązującą materiałami wykończeniowymi do istniejącego budynku dawnej przędzalni.
UKŁAD ZAŁOŻENIA: Budynki zaprojektowano w taki sposób, aby przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni zrealizować również atrakcyjne zielone wnętrze o zróżnicowanej formie w postaci skarp. Otwarcie widokowe w kierunku zachodnim eksponuje relacje przestrzenne między zespołem mieszkaniowym a istniejącym budynkiem przędzalni Marcusa Sielbersteina. Układ ścieżek na terenach zielonych jest nieregularny, tworząc kontrapunkt dla regularnej zabudowy. Pod skarpami znajdującymi się na dziedzińcu zlokalizowano przestrzenie usługowe oraz parkingi.
ARCHITEKTURA: Budynki różnią się sposobem wykończenia elewacji. Część zachodnią wykończono cegłą, nawiązując do znajdującej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej fabryki Markusa Silbersteina. Część wschodnia zachowuje rytm i podziały elewacji części zachodniej, jednak dla zachowania pewnej odrębności, zastosowanym materiałem wykończeniowym jest tynk w kolorze białym. Zapewniono możliwość etapowania inwestycji.

PP5
PP7