IMG_6279
IMG_6317

Remont frontowej elewacji kamienicy w Łodzi przy ul. Piramowicza 9

Inwestor: prywatny
Lokalizacja: Łódź, ul. Piramowicza 9
Zespół: Maciej Taczalski, Karolina Taczalska, Wojciech Stępień
Kamienicę przy ul. Piramowicza 9 (dawniej ul. Olgińskiej 8) wzniesiono w latach 1910–1911 na zlecenie ówczesnego właściciela – Icka Szulema Lubińskiego. Projektantem był inżynier Abram Totenberg, a projekt został zatwierdzony przez architekta miasta Franciszka Chełmińskiego.
Obecnie kamienica jest wpisana do ewidencji zabytków, a także znajduje się w obszarze stanowiącym zabytek chroniony przez wpis do gminnej ewidencji zabytków pod dźwięczną nazwą „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta 1843”.
W ramach inwestycji zaplanowano remont konserwatorski i restauratorski elewacji frontowej i elewacji od podwórza obejmujący odtworzenie elementów zatraconych, takich jak balkony i elementy detalu architektonicznego. Zaprojektowano również odtworzenie stolarki okiennej wykonanej na wzór stolarki oryginalnej. Balkony zaprojektowano na podstawie zachowanych zdjęć archiwalnych oraz w oparciu o podobne realizacje z tego okresu.
IMG_6349
IMG_6268
IMG_6282
IMG_6851