IMG_6279
IMG_6317

Piramowicza 9

Inwestor: prywatny

Lokalizacja: Łódź, ul. Piramowicza 9

Zespół: Maciej Taczalski, Karolina Taczalska, Wojciech Stępień

Kamienicę przy ul. Piramowicza 9 (dawniej ul. Olgińskiej 8) wzniesiono w latach 1910–1911 na zlecenie ówczesnego właściciela – Icka Szulema Lubińskiego. Projektantem był inżynier Abram Totenberg, a projekt został zatwierdzony przez architekta miasta Franciszka Chełmińskiego.

Obecnie kamienica jest wpisana do ewidencji zabytków, a także znajduje się w obszarze stanowiącym zabytek chroniony przez wpis do gminnej ewidencji zabytków pod dźwięczną nazwą „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta 1843”.
W ramach inwestycji zaplanowano remont konserwatorski i restauratorski elewacji frontowej i elewacji od podwórza obejmujący odtworzenie elementów zatraconych, takich jak balkony i elementy detalu architektonicznego. Zaprojektowano również odtworzenie stolarki okiennej wykonanej na wzór stolarki oryginalnej. Balkony zaprojektowano na podstawie zachowanych zdjęć archiwalnych oraz w oparciu o podobne realizacje z tego okresu.

IMG_6349
IMG_6268
IMG_6282
IMG_6851