R6 zoom
R17

Kamienica Konrada Haessnera przy ul. Roosevelta 17 w Łodzi

Kamienica wielkomiejska wzniesiona dla Konrada Haessnera zaprojektowania została w 1895 r. przez jednego z najlepszych architektów działających w Łodzi w latach 90. XIX w., inż. arch. Gustawa Landau–Gutentegera.
R19
Kamienica zaprojektowana została z rozmachem, dobrze odpowiadającym jego reprezentacyjnej lokalizacji. Projekt przedstawia obiekt o typowym dla architektury łódzkiej schemacie kompozycyjnym i funkcjonalnym z dekoracją wykorzystującą elementy barokowe. Ilość dekoracji oraz spowodowane nią na fasadzie efekty światłocieniowe dają wrażenie bogactwa.
Budynek objęty jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
R9
R10
R15
Elewacje kamienicy, bogato zdobiony prześwit bramowy oraz główna klatka schodowa z dekoracyjną sienią zostaną poddane remontowi konserwatorskiemu. Odtworzone zostaną zatracone elementy wystroju sztukatorskiego oraz balkony z dekoracyjnymi balustradami w elewacji od strony podwórza.
R14
W ramach zagospodarowania terenu utworzono przestrzeni o charakterze półpublicznym, dedykowanej mieszkańcom nieruchomości, poprzez wprowadzenie zieleni, elementów małej architektury, oświetlenia terenu i stylizowanej pergoli na śmietniki i rowery.
R25
R24
R23

Realizacja: 2018-2021

Powierzchnia: 2450 m2
R13