Dawid

Dawid Olszak

Dyrektor Działu Realizacji I Architekt
W 2013 roku ukończył studia na Politechnice Łódzkiej na kierunku Architektura i Urbanistyka. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2014 roku projektując obiekty mieszkalne wielorodzinne o rożnej skali, wielkokubaturowe obiekty przemysłowe o skomplikowanej, indywidualnie projektowanej technologii dla inwestorów z Polski i Włoch, standaryzowane obiekty handlowo-usługowe, obiekty o konstrukcji modułowej na rynek niemiecki (w tym służące m. in. obronności, górnictwu, uchodźcom), wnętrza prywatne i komercyjne (współpraca autorska przy projekcie wnętrz dla wielofunkcyjnego kompleksu Fabryka Wełny Hotel & SPA w Pabianicach, który zdobył m. in. nagrodę Eurobuild Awards 2014 w kategorii Nowy Hotel, Eurobuild Awards 2014 w kategorii Najlepsza Rewitalizacja i tytuł 1 z 20 najbardziej niesamowitych hoteli w Polsce wg portalu Property Design), obiekty objęte ochroną konserwatorską, a także wykonując inwentaryzacje architektoniczne w ramach programu rewitalizacji obszarowej miasta Łodzi. 
  
W Design Lab Group od września 2019 na stanowisku Architekta Prowadzącego. Zdobyte w ciągu 7 lat wszechstronne doświadczenie zaowocowało objęciem we wrześniu 2021 roku funkcji Dyrektora Działu Realizacji. W pracowni odpowiedzialny m.in. za nadzór nad realizacją projektów zgodnie z tworzonymi harmonogramami, wkład merytoryczny do umów z inwestorami oraz projektantami branżowymi, sprawdzanie dokumentacji na każdym jej etapie – od koncepcji do projektu wykonawczego, tworzenie i wdrażanie standardów dotyczących prowadzenia i sporządzania projektów; aktywnie wspiera Architektów Prowadzących we wszelkich procedurach administracyjnych oraz merytorycznie pod kątem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Prowadzi lub opiekuje się prowadzącymi nadzory autorskie na budowach; uczestniczy w procedurach uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Specjalista od tzw. spraw beznadziejnych; nie boi się żadnego wyzwania projektowego. Perfekcjonista w pracy – wśród współpracowników znany z pedantyzmu i dbałości o szczegóły. 
  
Prywatnie miłośnik łódzkiej architektury, lokalny patriota, meloman, kinoman, zaangażowany w walkę o prawa kobiet i uwrażliwianie na prawa mniejszości, zwłaszcza LGBT. 
Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej b.o.