Dawid

Dawid Olszak

Direktör för Avdelningen för Projektgenomförande | Arkitekt
Han tog examen år 2013 från Tekniska Universitetet i Łódź vid Institutet av Arkitektur och Stadsplanering. Sedan 2012 har han fått erfarenhet från arbete med projekt av flerbostadshus, industribyggnader, offentliga byggnader, modulära byggnader, privata och kommersiella inredning och arkitektoniska inventeringar.
Sedan september 2019 arbetar han på Design Lab Group som ansvarig arkitekt. I september 2021 tillträdde han rollen som Direktör för Avdelningen för Projektgenomförande. Han är ansvarig bland annat för att övervaka genomförandet av projekt i enlighet med tidsplanerna, kontrollera dokumentation, skapa och implementera standarder för genomförande och utarbetande av projekt. Han stöder aktivt de ansvariga arkitekterna i alla administrativa procedurer när det gäller efterlevnad av regler, inklusive tekniska och byggregler. Tillsammans med Karolina Taczalska, delägare och kontorschef , övervakar och samordnar han arbetet för cirka 30 personer.
Han är intresserad av Łódź arkitektur – särskilt jugendstil och detaljrik modernism, samt musik och film. Han är också lokalpatriot som är engagerad i att skydda kvinnors och minoriteters rättigheter, särskilt HBTQ-personers.
Han fick licens utfärdad av Polska Arkitekternas Nationella Kammaren (Izba Architektów Polskich) att utforma inom arkitekturområde utan begränsningar.