319_OrangePlaza_007
319_orangeplaza_004_l

Bostads- och lokalbyggnad på Piotrkowska gatan 166/168

Läge: Piotrkowska gatan 166/168 i Łódź, Polen
Team : Maciek Taczalski, Karolina Taczalska, Mateusz Cyganek, Marta Golec, Katarzyna Dominiak, Adriana Sowała, Marcin Woźnica
Huvudidén i Piotrkowska Point projekt var att utforma en representativ, ikonisk byggnad med högt estetiskt värde, samt med fokus på arkitektoniska och urbana länkarna. Det mer än 20 våningar hög byggnad har potential att bli ett igenkännlig dominerande objekt vid en av de viktigaste kommunikationsnoden i Łódź, vid korsvägen mellan Piotrkowska gata och Piłsudskiego Avenyn. Den eleganta form är en resultat av en designtänkande syntes som är baserat på analyserna av utsikt och konservatorns avtal. Dem första fem våningarna av fasaden har utformats med betoning på den höga bottenvåningen, som ar avslutad med ett karakteristiskt rundat skärmtak. De lokal som finns på bottenvåningen, t.ex. restaurangen, kommer att ha en urban karaktär och bidra till att återuppliva denna del av staden. Byggnadens höga estetiska värde kommer göra den välkända skulpturen av enhörning, en symbol av staden Łódź som står på det intilliggande torget, att få en lämplig arkitektonisk inramning.

 

319_OrangePlaza_005
319_OrangePlaza_001_2
Vid fasaden mot Piotrkowska gatan utformades byggnaden med hänsyn till höjden av nocken av mansardtaket på byggnaden bredvid, som är den enda kvarvarande reliken av historiska byggnader i denna del av staden. Denna relik är känd i Łódź som ”monumentet av byggnaden” tack vare en konstnärlig evenemang som organiserades år 1981 av gruppen ”urząd ® miasta”. Ovanför har byggnadens volym dragits tillbaka i förhållande till fasaden och anpassats till höjden på Central byggnaden som ligger på andra sida av Piotrkowska gatan. Detta gjorde det möjligt att behålla den kompositionella integritet i utvecklingen och utsikten över Piotrkowska gatan mot söder. Som ett resultat av gestaltningen motsvarar de båda byggnaderna varandra, och när man tittar norrut bildar de en symbolisk port till Piotrkowska gatan.
Projektområdet ligger i direkt anslutning till stadsdelen, som i skiftet mellan 1960- och 1970-talen var avsedd för att bygga de högsta byggnaderna i staden som då var symbolen av moderna Łódź. Byggnadens planerade höjden på 72 m hänvisar till bostadsdelen av byggnaderna på Piłsudskiego avenyn 7 så kallade ”Łódź Manhattan”.
Bostäder för uthyrning har utformats på våningarna ovanför bottenvåningen, vilket överensstämmer med nuvarande trender att återvända till stadskärnor där kommunikations-, service- och kulturtjänster tillhandahålls. Ett garage för byggnadens användare beläget på våningarna under marknivån.
Dessutom, har fasad av byggnad utformats med högkvalitativa material i en ljus färgskala. De stora glasrutor, som ger ett modernt utseende, är åtskilda av horisontella och vertikala uppdelningar som avsmalnar trapetsformigt utåt och hörnen är rundade. Resultatet av fasadens artikulering i kombination med detaljerna är ett subtila ljusspel och skugga under olika tider på dygnet.
319_Schemat_1_1
Initial volym av byggnad med målhöjden som hänvisar till byggnaderna på Piłsudskiego avenyn 7.
319_Schemat_2_1
Byggnads volym dras tillbaka över höjden på byggnaden bredvid, på Piotrkowska gatan 164, för att bevara den historiska byggnadslinjen och framhäva höjden på fasaden mot Piotrkowska gatan.
319_Schemat_3_1
Byggnadens volym på en höjd av 45 m dras tillbaka för att behålla den kompositionella integritet med kontorsbyggnad Central som ligger på motsatt sida av Piotrkowska gatan.
319_Schemat_4_1
Byggnadens volym är snidad genom att smalna av uppåt vilket gör byggnaden slankare.
319_Schemat_5_1
Rundade hörn har utformats för att mjuka upp fasaden och byggnadens volym, vilket ger den både slankhet och elegans.
De är också en referens till modernism som finns i arkitekturen på Piotrkowska gatan (vid sidan av de historiska stilarna).
319_OrangePlaza_006
319_OrangePlaza_002
319_OrangePlaza_003